Technologia

Technologia NANO+

Nowoczesne technologie w służbie naturze

Zastrzeżona przez SatiLabs technologia ekstracji NANO® pozwala na wyizolowanie związków bioaktywnych z roślin i grzybów. Dokonujemy tego rozrywając błony komórkowe, rozbijając i mieszając komórki na poziomie mikro oraz makroskopowym. W procesie tym uwalniane i rozpuszczane są związki bioaktywne w ekstrakcie.

Technologia NANO® zapobiega degradacji termicznej i utracie składników wrażliwych na temperaturę, ponieważ substancje organiczne poddane ekstrakcji nie są poddane obróbce termicznej.

O ekstraktach

  • wysoka jakość produktu
  • wysoka biodostępność
  • łagodny i bezpieczny proces
  • brak degradacji cieplnej
  • zwiększona stabilność

Produkt wykonany w tej technologii posiada większą „moc” i przyswajalność niż tradycyjne ekstrakty.

Nanotechnologia NANO

Nanotechnologia rozbija aglomeraty cząstek, a nawet dezintegruje cząstki pierwotne. Oznacza to rozrywanie błon komórkowych i możliwość przyswojenia przez organizm substancji które normalnie są trudnodostępne.

Technologia NANO umożliwia również tworzenie zaawansowanych produktów liposomowych. Liposomy są dobrymi nośnikami, ponieważ substancje aktywne rozpuszczalne w wodzie mogą być umieszczone w ośrodku wodnym liposomów lub, jeśli środek jest rozpuszczalny w tłuszczach, w warstwie lipidowej. 

Po prostu zdrowie

W celu uzyskania biodostępnych adaptogenów cząsteczki muszą być uwolnione z materiału roślinnego. Rozbijanie komórek otwiera komórki przez przerwanie ścian komórkowych i zwiększa ich przenoszenie do ekstraktu.

Wyekstrahowane związki nie są degradowane podczas procesu ekstrakcji, co ma zasadnicze znaczenie dla wysokiej jakości uwalnianych składników biochemicznych, które charakteryzują się  niezwykłą biodostępnością.